Kết quả thí nghiệm gạch E-BRICK

Kết quả thí nghiệm gạch E-BRICK do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Quatest 2) cấp.

Các chỉ tiêu chất lượng của  gạch bê tông chất lượng cao E-BRICK đều vượt 2-3 lần so với yêu cầu theo TCVN 6476:1999 (Gạch bê tông tự chèn)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *